Browsing: Tín dụng

Mặt bằng lãi suất huy động của ngành ngân hàng giảm mạnh, kéo theo lãi suất cho vay giảm, nhưng…