Browsing: Ông Trịnh Văn Quyết

Theo tin từ Tập đoàn FLC, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho rằng FLC là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 bởi những ngành bị tác động tiêu cực nhất do dịch bệnh thời gian qua như hàng không, du lịch hay bất động sản nghỉ dưỡng… đều là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FLC.