Browsing: MAUR

Đến nay, dự án metro số 1 đã hoàn thành khối lượng công việc đạt 74,95%, dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành được 85% kế hoạch. Đối với tuyến metro số 2, các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường 577/602 trường hợp (đạt 95,8%), trong đó, quận 1, quận 12, quận Tân Phú đạt 100%.

Ngày 25/6, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc tuyến Metro số 2 (Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM – MAUR) cho biết, đến ngày 30/6 tổng diện tích mặt bằng có thể bàn giao cho dự án đạt khoảng 50-60%. Số còn lại chưa kịp bàn giao do khâu thủ tục bồi thường phải làm kỹ, đảm bảo sự đồng thuận của người dân.