Browsing: Lãi suất tiết kiệm

Theo ước tính của KBSV, NHNN đã mua vào khoảng hơn 5 tỉ USD, tương đương với bơm ra ngoài thị trường khoảng hơn 110 nghìn tỉ đồng trong tháng 8. Thanh khoản hệ thống ngân hàng được dự báo tiếp tục dồi dào khi Chính phủ đặt mục tiêu mua thêm 8 tỉ USD vào những tháng cuối năm