Trong 6 tháng đầu năm 2021 Tasco lỗ hơn 73 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt gần 464 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Tuy vậy gánh nặng chi phí  tài chính và chi phí bán hàng dẫn đến số lỗ 73,5 tỷ đồng nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 9 tỷ đồng.

CTCP Tasco (mã chứng khoán HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 227 tỷ đồng, tăng 28,7% so với quý 2/2020, trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 39% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 82 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu công ty, doanh thu từ hoạt động thu phí đạt 184 tỷ đồng, chiếm khoảng 81% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bất động sản, cung cấp dịch vụ…

Trong quý chi phí tài chính lên đến 82,7 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với cùng kỳ – đây đều là khoản chi phí lãi vay. Đến hết quý 2/2021 Tasco còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 107 tỷ đồng (tăng 10 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 5.243 tỷ đồng (giảm 168 tỷ đồng). Tổng vay nợ thuê tài chính 5.350 tỷ đồng cả ngắn hạn và dài hạn. Chi phí bán hàng cũng tăng mạnh từ chưa đến 3 tỷ đồng quý 2 năm ngoái lên 29,6 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2 tỷ đồng, lên 22,7 tỷ đồng. Những nguyên nhân trên khiến Tasco lỗ thuần 46 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Trừ thêm các chi phí, thuế, Tasco lỗ 49 tỷ đồng trong quý 2. Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp công ty báo lỗ.

Lý giải nguyên nhân chi phí tăng mạnh Tasco cho biết chủ yếu do tăng tại Công ty TNHH Thu phí tự động VETC vì thực hiện dự án xây dựng hệ thống thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của HUT ghi nhận gần 9,957 tỷ đồng, tăng hơn 201 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19%, xuống còn 786 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 25%, xuống còn 93 tỷ đồng. Trong đó, hàng hóa bất động sản chiếm 34%, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 26% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 28%. Trong đó, hàng hóa bất động sản là một phần giá gốc sàn thương mại dịch vụ tòa A, B và giá gốc sàn thương mại dịch vụ tòa D thuộc Dự án xây dựng nhà ở cho Cán bộ Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương Đảng. Hiện giá trị tài sản dở dang dài hạn của HUT ghi nhận gần 1,136 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn hơn 561 tỷ đồng (giảm 9%) và chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 575 tỷ đồng (tăng 10%).

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 7,070 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ghi nhận gần 107 tỷ đồng (tăng 9%) và dư nợ vay dài hạn gần 5,243 tỷ đồng (giảm 3%).

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, tổng doanh thu mục tiêu năm 2021 của Tasco là 900 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu mảng thu phí đường bộ dự kiến đạt 550 tỷ đồng, chủ yếu do dự kiến thu phí dự án BOT Đông Hưng từ tháng 7/2021. Mảng bất động sản dự kiến mang về 50 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu từ việc bán sàn thương mại dự án Xuân Phương Residence. Mặc dù các mảng đem lại doanh thu cho Tasco đều có sự tăng trưởng so với thực hiện năm 2020, nhưng Tasco tiếp tục đặt mục tiêu lỗ 100 tỷ đồng trong năm nay, giảm mạnh so với con số lỗ của năm 2020 là 235 tỷ đồng. Tasco cũng lý giải nguyên nhân thua lỗ phần lớn do ảnh hưởng từ lỗ của dự án Thu phí không dừng VETC.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị cũng xem xét, đánh giá về những khó khăn mà công ty gặp phải trong thời gian qua. Những khó khăn này đến từ nhiều yếu tố khách quan trong đó một phần nguyên nhân chính là từ các chính sách BOT, thu phí không dừng, chính sách đầu tư công tư (PPP).

Cương Nguyễn

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/trong-6-thang-dau-nam-2021-tasco-lo-hon-73-ty-dong-d235559.html