Browsing: VinaCapital

Đó là một trong những khuyến nghị mà ông Don Lam – Sáng lập viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, đưa ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP trong dài hạn, dựa trên tình hình thực tế trong đại dịch, tiềm năng trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch và xa hơn nữa của Việt Nam.