Browsing: thành phố phía đông

Tư tưởng hình thành TP Thủ Đức thực ra không phải mới, cách đây 10 năm đã có ý tưởng này. Việc phân chia TP về phía Đông sẽ là khu vực tập trung phát triển về khoa học, giáo dục và đào tạo. Và lần này cũng không ngoài mục đích theo hướng kinh tế tri thức, sáng tạo và công nghệ. Kỳ vọng khi hình thành sẽ đóng góp 1/3 kinh tế cho TPHCM, tức khoảng 7% GDP cả nước.

Việc thành lập thành phố sáng tạo ở phía Đông mang tên (tạm thời) Thủ Đức là quyết tâm của lãnh đạo TPHCM, với kỳ vọng nơi đây sẽ là thành phố tri thức, trung tâm đổi mới sáng tạo… Sáng tạo, đổi mới là cần thiết để tăng sức cạnh tranh của thành phố, nhưng cần có những bước đi thích hợp về thời gian, không gian và chuẩn bị tâm lý cộng đồng để có thể biến mong muốn thành hiện thực.