Browsing: Bộ KH

Sáng 28/4, Tổng Cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) công bố ‘Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020’. Theo số liệu về đăng ký doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2019, cả nước có 758.610 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 6,1% so với cùng thời điểm năm 2018. Trong đó TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 239.623 doanh nghiệp, Hà Nội đứng thứ 2 với 155.940 doanh nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), việc đưa vào hồ sơ mời thầu (HSMT) các tiêu chí nhằm ưu tiên cho doanh nghiệp thân hữu, sân sau làm méo mó hoạt động đấu thầu, làm xấu đi môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến động lực phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đặc biệt là tính cạnh tranh, công bằng, bình đẳng giữa các nhà thầu cùng tham dự thầu.