Nửa năm dòng tiền kinh doanh âm, hàng tồn của Khang điền là bao nhiêu trong?

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021. Giá vốn bán hàng tăng từ 368 tỷ đồng lên 686 tỷ đồng đã khiến biên lãi gộp doanh nghiệp giảm từ từ 53% xuống 38%. 

Chi phí bán hàng của Khang Điền giảm hơn 1/2 xuống 15 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí hoa hồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ, lần lượt là 24 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Trong quý, Khang Điền phát sinh khoản lỗ khác hơn 10 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp lãi ròng quý II hơn 265 tỷ đồng,tăng 4,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần Khang Điền đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 31% và lãi ròng 470 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Năm 2021, Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.200 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, doanh nghiệp đã thực hiện 41% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận.

Tài sản Khang Điền tại ngày 30/6 không biến động so với đầu năm, ghi nhận 14.024 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm hơn một nửa tài sản của doanh nghiệp, giá trị 7.341 tỷ đồng. Danh mục hàng tồn kho chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, chi phí san lấp mặt bằng, xây dựng,… tập trung phần lớn tại các dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo (3.234 tỷ đồng); Khang Phúc – Lovera Vista (844 tỷ đồng); dự án Bình Trưng Đông (504 tỷ đồng); khu dân cư Bình Hưng 11A (493 tỷ đồng);…

Tài sản dở dang dài hạn tính đến ngày 30/6 của Khang Điền có giá trị 722 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí xây dựng khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng. Nợ phải trả của Khang Điền so với đầu năm giảm hơn 400 tỷ đồng, xuống 5.348 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước người mua ngắn hạn giảm gần 850 tỷ đồng xuống 1.328 tỷ đồng. Khang Điền cho biết, đây là khoản nhận tạm ứng theo tiến độ hợp đồng từ khách hàng mua bất động sản thuộc các dự án đang thi công, công ty sẽ bàn giao sau khi hoàn thành xây dựng.

Các khoản vay của Khang Điền tăng 40% so với đầu năm, lên 2.590 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản vay dài hạn đến hạn trả, trái phiếu dài hạn và vay ngân hàng dài hạn.  Trong nửa đầu năm, do các khoản phải thu tăng thêm 202 tỷ đồng và nộp 461 tỷ đồng thuế thu nhập, dòng tiền kinh doanh của Khang Điền âm 841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con số này là 455 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước đạt hơn 1.327 tỷ đồng, giảm gần 39% so với thời điểm đầu năm. Đây là khoản nhận tạm ứng theo tiến độ hợp đồng từ khách hàng mua hàng hóa bất động sản thuộc các dự án đang được thi công xây dựng của Nhà Khang Điền. Khoản mục này sẽ được hạch toán vào doanh thu khi công ty bàn giao nhà và căn hộ cho khách hàng.

Nhật Hạ

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/nua-nam-dong-tien-kinh-doanh-am-hang-ton-cua-khang-dien-la-bao-nhieu-trong-d235803.html