Eximbank tổ chức đại hội cổ đông lần 3 liệu có thành công?

Từ đầu năm đến nay, Eximbank đã 2 lần tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên nhưng bất thành.

Trong thông báo mới nhất, phía Eximbank cho biết ĐHCĐ thường niên lần thứ 3 dự kiến được tiến hành vào ngày 15/12/2020 tới đây tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

ĐHCĐ thường niên lần thứ 3 được Eximbank cho biết hồi giữa tháng 8 dự kiến tổ chức tại Hà Nội chứ không phải TP. HCM như 2 lần trước. Tuy nhiên, phiên họp lần thứ 3 này đã phải hoãn lại nhằm chấp hành chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo điều lệ của Eximbank, trong trường hợp đại hội lần thứ 2 không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định thì đại hội lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Phiên họp đầu tiên vào cuối tháng 6 không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 2 tổ chức vào cuối tháng 7, tổng số cổ đông tham dự đại diện cho hơn 523 triệu cổ phần, chiếm 42,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi đó, theo điều lệ của Eximbank, số cố đông có mặt tại phiên họp ĐHCĐ thường niên lần thứ 2 phải đại diện cho tối thiểu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhật Hạ
( Tổng Hợp)
Nguồn: http://phunumoi.net.vn/eximbank-to-chuc-dai-hoi-co-dong-lan-3-lieu-co-thanh-cong-d216365.html