Tin nhanh chứng khoán

VHM – Công ty Cổ phần Vinhomes: Tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong Quý 2/2021 đạt 28.725 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 13.251 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 10.232 tỷ đồng, tăng lần lượt 190% và 198% so với cùng kỳ năm 2020.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành: Đã thông qua việc góp vốn hơn 40,2 tỷ đồng thành lập CTCP Hướng Hóa Holding, tương ứng tỷ lệ gần 20%/vốn Công ty mới.

AGG – CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia: Nhóm quỹ ngoại thuộc Dragon Capital quản lý đã mua vào hơn 7,82 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ hơn 9,42% trong ngày 27/7.

DXG – Tập đoàn Đất Xanh: Quý 2/2021 với doanh thu thuần 3.563 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 298 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 555 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.517 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 830 tỷ đồng.

VRE – CTCP Vincom Retail: Đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với lãi ròng tăng 13% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 388 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lãi ròng của Công ty đạt 1.168,4 tỷ đồng, tăng 40%.

MWG – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động: Đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 31.658 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 36%. Lũy kế 6 tháng từ đầu năm, MWG đạt doanh thu thuần đạt 62.487 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 2.551 tỷ đồng, tăng 26%.

HPG – Tập đoàn Hòa Phát: Qoanh thu quý 2 đạt 35.400 tỷ đồng, tăng 71%; lợi nhuận sau thuế 9.745 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục lợi nhuận mới. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 66.900 tỷ đồng, tăng 67%; lãi sau thuế 16.751 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN: Công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 2.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 61 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 65% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn PAN đạt doanh thu hợp nhất 3.960 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 83 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc đã bán ra gần 1,8 triệu cổ phiếu PAN từ ngày 15/7 đến 27/7 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà My đã giảm sở hữu tại PAN xuống còn hơn 970.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,45%.

SAB – Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn: Quý 2/2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 7.226,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.070,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,3% và giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, SAB ghi nhận doanh thu đạt 13.087,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.057,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,7% và 6,4% so với cùng kỳ năm trước.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An: Công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu tăng 72% lên 449,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế ở mức 97,7 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu tăng 49% lên hơn 808 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí đều tăng nhưng lãi sau thuế vẫn đạt 183 tỷ đồng, tăng 161% so với cùng kỳ.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành: Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), tương đương TTA sẽ phát hành thêm 10,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VPD – CTCP Phát triển điện lực Việt Nam: Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

SZB – CTCP Sonadezi Long Bình: Ông Trần Trung Chiến, chồng bà Lương Minh Hiền – Tổng giám đốc đã mua vào hơn 35.000 cổ phiếu SZB từ ngày 24/6 đến 23/7. Sau giao dịch, ông chiến đã nâng sở hữu tại SZB lên hơn 850.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,84%.

DCM – CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau: Đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với lãi trước thuế 466 tỷ đồng và lãi ròng 429 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 20% so cùng kỳ. Kết quả này cao hơn so với con số Công ty ước tính trước đó.

DCL – CTCP Dược phẩm Cửu Long: Đã thông qua phương án phát hành chào bán 2 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong tháng 7 hoặc tháng 8/2021.

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/tin-nhanh-chung-khoan-9-d235575.html