Tin nhanh chứng khoán

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương: Đã thông qua việc chào bán 3,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021. Bên cạnh đó, APS cũng thông qua việc mua thêm 5 triệu cổ phiếu API của CTCP Đầu tư châu Á Thái Bình Dương theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/9 đến 19/10.

PGT – CTCP PGT Holdings: Ông Kakazu Shogo, Tổng giám đốc đã mua bất thành 100.000 cổ phiếu PGT đăng ký mua từ ngày 12/8 đến 08/9. Như vậy, hiện tại, ông Kakazu Shogo vẫn chỉ đang nắm giữ hơn 424.000 cổ phiếu PGT, tỷ lệ 4,79%.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi: Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó tổng giám đốc đã bán 145.000 cổ phiếu NRC trong hai phiên ngày 06 và 07/9. Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu tại NRC xuống còn hơn 201.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,25%.

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam: Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Như vậy, với 477,97 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 477,98 tỷ đồng.

GE2 – Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP: Genco2 thua lỗ gần 92 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2021. Con số này giảm 151 tỷ đồng với báo cáo tự lập trước đó.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa: TTC Sugar dự kiến phát hành 31,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

DBC – Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam: Thông báo, ngày 30/9 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%.

VPG – CTCP Thương mại XNK Việt Phát: Dự kiến sẽ nhận sang tay 5,4 triệu cổ phần, tương ứng 15% vốn điều lệ của Đầu tư Sài Gòn MIA với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy. VPG sẽ phải chi ra 54 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại Đầu tư Sài Gòn MIA, trước đó VPG không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào.

POW – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP: Ngày 1/10 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 4/11/2021.

DPR – CTCP Cao su Đồng Phú: Lũy kế 8 tháng, doanh thu tiêu thụ cao su, dịch vụ đạt 455 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ nhưng mới thực hiện 42,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 90,7 tỷ đồng, giảm 17% và thực hiện 21,6% kế hoạch năm.

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 có lãi, nhưng Công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE sẽ tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.  Nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty có vốn chủ sở hữu là số âm thì cổ phiếu TTF sẽ thuộc trường hợp hủy niêm yết theo quy định.

POW – Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam: Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 01/10/2021 và thanh toán bắt đầu từ 04/11/2021.

CMX – CTCP Camimex Group: Thông báo góp vốn 200 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Camimex Farm, tương ứng 44,44%/vốn điều lệ công ty mới.