Tin nhanh chứng khoán 26/10

 TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức: Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,46 triệu cổ phiếu TDH sở hữu, tỷ lệ 1,3%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/10 đến 26/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 DC4 – CTCP Xây dựng DIC Holdings: CTCP Xây dựng DIC Holdings (DC4 – HOSE) thông qua kế hoạch phát hành 1,65 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

LGL – CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang: CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (LGL – HOSE) thông qua việc phát hành hơn 5,14 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức năm 2019 theo tỷ lệ 10%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11, 12/2021.

 DPG – CTCP Đạt Phương: CTCP Đạt Phương (DPG – HOSE) thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm cho năm đầu tiên.

 NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi: CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC – HNX) thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 13,87 triệu cổ phần, tương ứng 65%/vốn tại CTCP Đầu tư Benhouse Việt Nam.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang: CTCP Louis Capital (TGG), cổ đông của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 838.000 cổ phiếu AGM sở hữu, tỷ lệ 4,6%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 23/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 PC1 – CTCP Xây lắp điện 1: Ngày 04/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Xây lắp điện 1 (PC1 – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 05/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), tương ứng PC1 sẽ phát hành thêm hơn 38,23 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

 HVH – CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC : Ông Trần Tuấn Anh, em của ông Trần Hữu Đông – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH – HOSE) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu HVH từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại HVH xuống còn hơn 47.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,13%.

 VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam : Bà Đặng Minh Ngọc, con ông Đặng Văn Sơn – Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu VIB, tỷ lệ 0,19% từ ngày 28/10 đến 26/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Ngọc chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIB nào.

 VRC – CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC: Ông Phan Văn Tướng, cổ đông lớn của CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC – HOSE) đã bán ra hơn 1,73 triệu cổ phiếu VRC. Sau giao dịch, ông Tướng đã giảm sở hữu tại VRC xuống còn hơn 9,64 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 19,29%.

 DPM – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí: Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, cổ đông của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM – HOSE) đã bán ra 603.000 cổ phiếu DPM trong ngày 13/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DPM xuống còn hơn 18,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,79%.

 TTT – CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh: Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/11/2021.

NTP – CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Ngày 04/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 05/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2021.

 API – CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương: CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương, cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API – HNX) đã mua vào 4,5 triệu cổ phiếu API từ ngày 21/9 đến 19/10. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại API lên hơn 5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,14%.

 MAC – CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đăng ký bán 1,6 triệu cổ phiếu MAC từ ngày 26/10 đến 24/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 5,28 triệu cổ phiếu MAC, tỷ lệ 34,91%.

 PVL- CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt: Công ty TNHH Phát triển Công nghệ, cổ đông của CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL – HNX) đăng ký bán toàn bộ hơn 1,13 triệu cổ phiếu PVL sở hữu, tỷ lệ 2,27%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27/10 đến 25/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

 LHG- CTCP Long Hậu : Bà Phạm Thị Như Anh, Phó tổng giám đốc CTCP Long Hậu (LHG – HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu LHG từ ngày 01/11 đến 30/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Như Anh sẽ giảm sở hữu tại LGH xuống còn hơn 129.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,26%.