Browsing: Vincom Landmark 81


Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội, những năm qua TP. HCM có những bước đột phá trong công tác quy hoạch đô thị với nhiều đồ án quy hoạch trọng điểm, nhiều công trình giao thông quan trọng, cũng như nhiều kiến trúc hiện đại, đặc sắc đã và đang tạo nên sức bật mạnh mẽ, diện mạo mới cho một đô thị văn minh, hiện đại.