Browsing: MB Capital

Trong tuần qua (15-21/08/2020), hoạt động mua bán của các quỹ đầu tư trở nên trầm lắng, chỉ có động thái gom hàng của Dragon Capital là tâm điểm.