Browsing: Lùm xùm Yến sào Khánh Hòa

Reatimes.vn
Tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý kiến nghị của Sở Xây dựng về việc tổ chức đầu tư NƠXH cho cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa. Năm 2017, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án này.