Browsing: Dự thảo

Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết một số cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, sáng 24/4.