Browsing: Bộ tài chính cảnh báo đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Trước tình trạng các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh hoạt động phát hành trái phiếu trong 5 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính đưa ra cảnh báo nhà đầu tư cần tiếp cận đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định, tránh trường hợp không thu hồi được nợ, không nên mua trái phiếu chỉ vì lãi suất cao.