Browsing: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hà Nội đang xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phân khu sông Hồng nhằm thu hút đầu tư, bảo đảm sinh kế cho 900.000 dân