Browsing: Bộ Lao động Thương binh Xã hội

Reatimes.vn
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg (Quyết định 15) về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.