Browsing: 18 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 92.384 tỷ đồng

Năm 2020 sẽ có nhiều dự án trọng điểm khi ngành giao thông dự kiến khởi công, với 18 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 92.384 tỷ đồng. Việc sớm hoàn thành những dự án này không chỉ nâng cao năng lực giao thông mà còn tạo sức bật kinh tế cho các địa phương, nhiều khu vực khác trên cả nước.