Sản phẩm đình đám Cao Sao Vàng lãi 312 triệu đồng/ngày

Trong quý IV/2020, doanh thu từ hoạt động tài chính CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3), chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng đột biến 15 lần đạt 7,7 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) – đơn vị sở hữu sản phẩm Cao Sao Vàng, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 cho thấy doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 105,4 tỷ đồng. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế tăng từ 83 tỷ đồng lên 114 tỷ. Trung bình mỗi ngày doanh nghiệp này thu về khoảng 312 triệu đồng tiền lãi.

Trong kỳ ghi nhận giá vốn hàng bán tương đương so với cùng kỳ năm trước, xấp xỉ 36,9 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng 12,5% lên 68,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến gấp 15 lần, đạt 8 tỷ đồng.

DP3 cho biết, số lãi trên đều từ tiền gửi, tiền cho vạy, đặc biệt công ty này đã cắt giảm được tổng 28 tỷ đồng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, cuối quý IV/2020, chủ sở hữu thương hiệu cao Sao Vàng ghi nhận 38,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 12 lần cùng cùng kỳ năm trước.

Chủ sở hữu sản phẩm đình đám Cao Sao Vàng lãi 312 triệu đồng/ngày

Tính chung cả năm 2020, DP3 đạt 397,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 3,2% so với năm 2019. Song, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại tăng gần 38%, đạt 114 tỷ đồng, tức mỗi ngày DP3 thu về khoảng 312 triệu đồng tiền lãi. Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm 25 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng 9 tỷ, chi phí bán hàng cắt giảm được 29 tỷ.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của DP3 là 441 tỷ đồng, tăng 72 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 105 tỷ đồng lên 120 tỷ; các khoản phải thu ngắn tăng từ 22 tỷ đồng lên 34 tỷ. Tài sản dài hạn cũng tăng mạnh, từ 127 tỷ đồng lên 186 tỷ. Biến động chủ yếu đến từ mức tăng 65 tỷ đồng của chi phí xây dựng dở dang.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ của doanh nghiệp tăng 42% lên 94 tỷ đồng; các khoản vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn giảm 38% xuống 5 tỷ đồng, không có các khoản nợ dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DP3 có chuỗi ngày dài tăng giá ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3/2020, giá cổ phiếu của Dược phẩm Trung ương 3 đứng ở mức 56.700 đồng, đến ngày 22/2/2021 đã lên 105.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước (18/2), cổ phiếu mã DP3 của Dược phẩm trung ương 3 được giao dịch quanh mức 100.900 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/san-pham-dinh-dam-cao-sao-vang-lai-312-trieu-dong-ngay-d224665.html