Nợ xấu của Vietcombank tăng hơn 47%

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế đạt 8.631 tỷ đồng, kéo theo đó là nợ xấu tăng 47% cùng kỳ.

 Thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của Vietcombank, mang về 10.082 tỷ đồng, tăng 11,6% và chiếm gần 65% tổng nguồn thu.  Lãi thuần từ hoạt động dịch của ngân hàng tăng đột biến trong kỳ, đạt gần 3.438 tỷ đồng, cao gấp ba lần quý I/2020.Mảng chứng khoán kinh doanh cũng đóng góp 80,7 tỷ đồng vào tổng thu, trái ngược với con số lỗ 54,4 tỷ đồng cùng kỳ 2020. Số dư tiền gửi khách hàng lại giảm nhẹ 0,6% xuống gần 1,03 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong ba tháng đầu năm, tổng giá trị nợ xấu nội bảng của Vietcombank tăng thêm 47,2%, lên 7.697 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần gấp đôi lên gần 1.312 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng gấp hơn 8 lần lên 1.935 tỷ đồng; nợ có khả năng mất vốn tăng nhẹ 2,6% lên 4.450 tỷ đồng.

Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tăng từ 0,62% lên 0,88%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm đáng kể từ 368% xuống 279%.

Tuy nhiên, lãi thuần từ mảng kinh doanh ngoại hối, hoạt động kinh doanh khác, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần ghi nhận giảm nhẹ. Tổng hợp các mảng kinh doanh, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank đạt 15.685 tỷ đồng, tăng 27,7%. Cùng với đó, nhờ chi phí hoạt động được cắt giảm 2,7%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng gần 48% lên 10.906 tỷ đồng.

Quý I, Vietcombank trích gần 2.275 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ.

Nhật Hạ

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/no-xau-cua-vietcombank-tang-hon-47-d229176.html