Lợi nhuận quý III DRH Holdings doanh thu thuần chỉ đạt gần 206 triệu đồng

CTCP DRH Holdings (Mã: DRH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2021 với doanh thu thuần đạt gần 206 triệu đồng, giảm mạnh 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, toàn bộ là doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản.

Lũy kế 9 tháng, DRH Holdings chỉ mang về 9 tỷ đồng doanh thu và hơn 6 tỷ đồng LNST, đều giảm mạnh lần lượt 85% và 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2021, DRH Holdings đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng, gần gấp đôi so với kết quả lợi nhuận thực hiện được trong năm 2020. Theo đó, sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 1% kế hoạch doanh thu và gần 7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 2.578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chủ yếu là do lãi từ đầu tư chứng khoán. Hàng tồn kho ghi nhận gần 866 tỷ đồng, toàn bộ là bất động sản dở dang Ngoài ra, giá trị đầu tư vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, Mã: KSB) tại ngày 30/9 được ghi nhận hơn 676 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Tính đến cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 1.726 tỷ đồng, chiếm gần 70% nguồn vốn, gấp hai lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, tổng dư nợ đi vay gần 434 tỷ đồng. Mặt khác, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp tiếp tục âm gần 55 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 40 tỷ đồng).

Dù vẫn ghi nhận khoản lãi hơn 10 tỷ đồng và công ty liên kết và tiết giảm được chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nhưng phần lãi gộp không đủ bù đắp khiến DRH Holdings chỉ lãi gần 1,6 tỷ đồng trong quý này. Trong khi cùng kỳ lãi gần 8 tỷ đồng.

Trong quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 4 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu là doanh thu từ mảng bất động sản (3,9 tỷ đồng). Còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ. Giá vốn bán hàng giảm từ hơn 5 tỷ đồng về gần 3 triệu đồng kéo theo lãi gộp đạt 1 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí tài chính ghi nhận tăng mạnh từ gần 4 tỷ đồng lên hơn 18 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm. DRH tiếp tục có khoản lãi hơn 14 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết là CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, Mã: KSB). Song, khoản lãi này giảm tới 42% so với cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp lỗ gần 1,9 tỷ đồng trong quý II, trong khi cùng kỳ lãi hơn 20 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận lỗ kể từ năm 2014 đến nay.

Cương Nguyễn
(Tổng Hợp)

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/loi-nhuan-quy-iii-drh-holdings-doanh-thu-thuan-chi-dat-gan-206-trieu-dong-d240677.html