Khối ngoại có tuần mua bán khá sôi động

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 93,94 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4.205,83 tỷ đồng, tăng 215,78% về lượng và 46,89% về giá trị so với tuần trước.

Cổ phiếu VND được khối ngoại mua ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt hơn 3,23 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 173,4 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là SAB được mua ròng 131,6 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 0,8 triệu đơn vị.

Trái lại, cổ phiếu lớn VIC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng đạt 17,51 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 1.553,4 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là FUEVFVND đạt 365,8 tỷ đồng, HPG đạt 294,2 tỷ đồng, VCB đạt 270,7 tỷ đồng, SSI đạt 249,3 tỷ đồng, NVL đạt 245,4 tỷ đồng, STB đạt 235,8 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất THD với giá trị đạt 599,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 2,66 triệu đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 3,28 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 91 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu PLC bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng đạt 145.400đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 5,8 tỷ đồng. Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng 2,05 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 108 tỷ đồng; còn HPP bị bán ròng mạnh nhất đạt 3,8 tỷ đồng, tương đương khối lượng 53.900 đơn vị.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 2 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng xấp xỉ 7,9 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 736,41 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 14,34 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 388,01 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 14,74 triệu đơn vị, giá trị 1.107,85 tỷ đồng (tăng gấp 2,5 lần về lượng và hơn 11,5 lần về giá trị so với tuần trước) và bán ra 6,85 triệu đơn vị, giá trị 371,44 đồng (giảm 63% về lượng và 21,97% về giá trị so với tuần trước).

Còn giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,86 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 146,62 tỷ đồng, tăng 255,65% về lượng và 90,69% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,88 triệu đơn vị, giá trị 296,45 tỷ đồng (tăng 61% về lượng và 59,26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 4,02 triệu đơn vị, giá trị 149,83 tỷ đồng (tăng 15,9% về lượng và 37,14% về giá trị so với tuần trước).

Nhật Hạ
(Tổng Hợp)

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/khoi-ngoai-co-tuan-mua-ban-kha-soi-dong-d238673.html