Hóc Môn “nổi cộm” sai phạm sử dụng đất

Sáng 27/11, Thanh tra TP phối hợp với Trung tâm báo chí TP tổ chức buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2016.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đồng thời, 205/515 trường hợp này đã được cấp phép xây dựng (21 nhà xưởng, ba trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng).

Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy có 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở (có diện tích lớn hơn 500 m2) không đúng qui định.

Trong đó, có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 thửa đất, 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng. Cũng trong số hồ sơ nói trên, có 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Đồng thời, 205/515 trường hợp này đã được cấp phép xây dựng (21 nhà xưởng, ba trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng).

có quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/10000. Có 116 trường hợp.

Trong tất cả 1.386 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc 07 Nhóm hồ sơ nêu trên có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp, có 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng, có 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, trong số 1.386 trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong số các trường hợp này, có 205/515 trường hợp đã được cấp phép xây dựng; hiện trạng có 21 nhà xưởng (có 10 trường hợp có diện tích từ 1.000m2 đến 1.628m2 , số trường hợp còn lại từ 500m2 trở lên); 03 trường hợp Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, phân nhóm Hồ sơ và kết quả tổng hợp của Thanh tra thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật đất đai; các cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã tham mưu đề xuất và giải quyết không đúng quy định về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục; có nhiều trường hợp không thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không đảm bảo sự phù hợp quy hoạch, có trường hợp chỉ căn cứ vào quy hoạch chung, không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của người dân có đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là đất ở, trên cơ sở nguyên tắc chung là việc xem xét, giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất đối với thửa đất đã được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở cần đảm bảo phù hợp với pháp lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện Hóc Môn; đồng bộ về hạ tầng, kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu vực đã được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo.

Kiên Cương
( Tổng Hợp)
Nguồn: http://phunumoi.net.vn/hoc-mon-noi-com-sai-pham-su-dung-dat-d216880.html