Doanh thu và lợi nhuận tôn Hoa Sen tăng cũng kéo theo nợ tăng mạnh cho “đại gia” Lê Phước Vũ

Doanh thu và lợi nhuận Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ tăng mạnh nhờ sản lượng, giá bán cũng không ngừng tăng kể từ cuối năm 2020 đến nay. Đi kèm với sự tăng trưởng của lợi nhuận, danh mục hàng tồn kho, nợ phải trả cũng chiếm phần lớn Tổng tài sản doanh nghiệp trong kỳ.

Nhiều công ty thép trên sàn chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý II/2021 có lãi ròng tăng mạnh từ 500% – 2.300% so với cùng kỳ.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) của đại gia Lê Phước Vũ vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2020 – 2021 với doanh số tăng 90% so với cùng kỳ, đạt 12.983 tỷ đồng, lãi ròng 1.701 tỷ đồng, cao gấp 5,3 lần so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày HSG thu về gần 19 tỷ đồng tiền lãi. Lũy kế 9 tháng đầu của niên độ, HSG ghi nhận 32.929 tỷ đồng doanh thu, tăng 72% so với năm 2020. Lãi sau thuế hơn 3.372 tỷ đồng, tăng 381%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và gấp 2,2 lần chỉ tiêu lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ tăng mạnh nhờ sản lượng 9 tháng đạt 1,7 triệu tấn, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 94% kế hoạch năm. Giá bán cũng không ngừng tăng kể từ cuối năm 2020 đến nay.

Tuy tăng mạnh về chỉ tiêu lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng xấu hiện “điểm gợn” trong bức tranh tài chính các doanh nghiệp thép đã kể trên. Cụ thể, khoản mục tiền giảm mạnh đối với các công ty thép nhỏ hơn như MEL, VCA, TDS nhưng lại có xu hướng tăng ở các doanh nghiệp lớn hơn là NKG, HSG. Bên cạnh đó, khoản mục hàng tồn kho tăng lên bằng lần. Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản MEL đạt 589 tỷ đồng, đáng nói hàng tồn có hơn 424 tỷ đồng, chiếm 71%, trong đó chiếm phần lớn là nguyên liệu, vật liệu với hơn 400 tỷ đồng. Khoản mục tiền gửi ngân hàng giảm mạng từ gần 11 tỷ xuống còn 3 tỷ đồng; phải thu của khách hàng cũng giảm 24% về mức 44 tỷ đồng . Trong khi đó, tổng tài sản VCA có hơn 559 tỷ đồng, tăng 246 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho, khi thành phẩm tăng từ 22 tỷ đồng lên 174 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu tăng từ 80 tỷ đồng lên 187 tỷ đồng. Ngược lại, các khoản tương đương tiền lại giảm từ 38 tỷ đồng về mức 0.

Lợi nhuận phình to cũng giúp cho khoản mục tiền của Hoa Sen “dầy” hơn. Cụ thể, HSG có 23,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, trong khi đầu kỳ chỉ 516 triệu đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.704 tỷ, lên ngưỡng 3.765 tỷ đồng. Hàng tồn kho của Tập đoàn Hoa Sen còn hơn 11.646 tỷ đồng, gấp 2 lần so với đầu kỳ. Chiếm chủ yếu là nguyên vật liệu (5.649 tỷ đồng) và thành phẩm (3.439 tỷ đồng). Điểm gợn đáng chú ý nhất trong kỳ của Tập đoàn Hoa Sen chính là nợ phải trả tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên ngưỡng 15.305 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản doanh nghiệp. Chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn (3.461 tỷ đồng); phải trả ngắn hạn khác (3.450 tỷ đồng); vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (5.451 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành thép nổi bật với các mức tăng giá ấn tượng. Nhà đầu tư có thể lãi bằng lần nếu nắm giữ cổ phiếu thép trong thời gian qua. Tính từ phiên giao dịch đầu năm 2021 (4/1) đến chốt phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu HSG (tăng 60%), NKG (91%), MLE (84%) dẫn đầu sóng tăng giá của ngành.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường thép 6 tháng đầu năm 2021 có tín hiệu phục hồi tích cực, tăng trưởng sản xuất thép thô toàn cầu 5 tháng 2021 tăng 14,5% so với cùng kỳ 2020.  Giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thép thành phẩm diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng kể từ cuối năm 2020, đến giữa tháng 3 có xu hướng giảm và sau đó tăng trở lại đến cuối tháng 5 đã điều chỉnh giảm và có xu hướng ổn định.

Nhật Hạ

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/doanh-thu-va-loi-nhuan-ton-hoa-sen-tang-cung-keo-theo-no-tang-manh-cho-dai-gia-le-phuoc-vu-d235452.html