Browsing: Doanh nghiệp

Vietnam Airlines tiếp tục xin phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và thoái vốn khỏi hãng hàng…