Cát Linh – Hà Đông liệu có chạy được đầu tháng 5?

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là dự án còn thiếu kinh nghiệm, chưa nghiên cứu kỹ nội dung đánh giá với thực tế dự án và quá trình thực hiện vẫn phải tiếp tục cập nhật hệ thống khung tiêu chuẩn.

Theo Bộ GTVT, thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã mất nhiều thời gian để làm rõ với Tổng thầu, Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống để khôi phục các tài liệu trước năm 2017. Tiêu chuẩn khai thác GB/T 30013) đến tháng 1/2020 mới được Tổng thầu yêu cầu bổ sung vào khung tiêu chuẩn dự án. Để sớm đưa đường sắt Cát Linh – Hà Đông vào khai thác thương mại, Bộ GTVT và Ban Quản lý dự án đường sắt đã làm việc với lãnh đạo Tổng thầu yêu cầu cung cấp hồ sơ an toàn cho đoàn tàu (điện kéo và phanh điện).

Ngày 23/4/2021, Bộ GTVT có thư số 3619/BGTVT-CQLXD gửi Tư vấn ACT khẩn trương xem xét để cấp chứng nhận an toàn hệ thống và dự kiến ngày 28/4 Tư vấn sẽ hoàn thành việc cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.

Bộ GTVT khẳng định, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã hoàn thành công tác vận hành toàn hệ thống cuối năm 2020, sau đó Tổng thầu phối hợp với Metro Hà Nội duy trì chạy 2 đôi tàu trên tuyến để tiếp tục kiểm tra, đánh giá tính ổn định của hệ thống thiết bị.  Tổng thầu khẳng định không cấp thêm tài liệu an toàn đoàn tàu, với lý do Trung Quốc không có quy định đánh giá an toàn với đoàn tàu có người lái (kèm theo bằng chứng các thư ngày 7/4/2021 của Tổng thầu xác nhận chịu trách nhiệm về chất lượng đoàn tàu, Thư cam kết của Công ty TNHH Trang thiết bị tàu điện ngầm Bắc Kinh, Công ty TNHH quản lý xây dựng GTĐS TP Bắc Kinh).

Ban QLDA Đường sắt, Tổng thầu, TVGS đã hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, đang thực hiện kiểm đếm, chuyển giao hồ sơ và các công việc phục vụ cho công tác bàn giao với Công ty Metro Hà Nội.

PV

Nguồn: http://phunumoi.net.vn/cat-linh-ha-dong-lieu-co-chay-duoc-dau-thang-5-d228967.html