Cách nhau 1 ngày Eximbank ĐHĐCĐ thường niên liên tục 2020 và 2021

HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (HoSE: EIB) vừa thông qua Nghị quyết triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 tại Hà Nội.

Eximbank là ngân hàng duy nhất chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank liên tục bị hoãn do ảnh hưởng của Covid-19 và do không đủ túc số do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông của Eximbank vẫn đang hết sức gay gắt.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên của Eximbank đã gặp nhiều khó khăn từ giữa năm 2020 khiến ban lãnh đạo ngân hàng này phải hủy và hoãn nhiều lần. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 của Eximbank sẽ diễn ra vào ngày 26/4/2021, tức sớm 1 ngày so với phiên ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tổ chức ngày 27/4/2021).

ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 3 của Eximbank được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự.  Tuy nhiên, phiên họp này tiếp tục 2 lần báo hoãn để chấp hành chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hai phiên họp đầu đều bất thành do tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện không đủ điều kiện tiến hành. Theo đó, ở phiên họp thứ nhất tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số phần có quyền biểu quyết, ở phiên họp thứ hai thấp hơn 51%, đều không đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ của Eximbank.

ĐHĐCĐ thường lần 3 bị hoãn trong bối cảnh xuất hiện nhiều diễn biến đáng chú ý tại Eximbank.

Cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsut Banking Corporation (SMBC) vào ngày 3/12/2020 cũng đã đề nghị bổ sung nội dung ĐHĐCĐ, là thanh lọc HĐQT thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, để giảm quy mô HĐQT từ 9 về còn 5-7 người.

Như vậy, tính cả HĐQT 9 người hiện nay của Eximbank thì đã có tới 7 người bị hai nhóm cổ đông lớn đề nghị miễn nhiệm.

Trước đó, cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsut Banking Corporation (SMBC) vào ngày 3/12/2020 cũng đã đề nghị bổ sung nội dung ĐHĐCĐ, là thanh lọc HĐQT thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, để giảm quy mô HĐQT từ 9 về còn 5-7 người.

Một nhóm cổ đông sở hữu 11,23% vốn Eximbank vào ngày 9/12/2020 (gồm: Ông Nguyễn Tiến Dũng – 4,45%, ông Trần Công Cận – 2,29%, Lafelle Limited – 3,17% và Education Management Holdings Limited – 1,32%) đã có thư kiến nghị gửi HĐQT và BKS Eximbank, đề nghị bãi nhiệm đối với 3 thành viên HĐQT là bà Lương Thị Cẩm Tú và các ông Đặng Anh Mai, Hoàng Tuấn Khải.

Lý do của nhóm cổ đông này đưa ra là bởi 3 thành viên HĐQT nêu trên đã không hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ khi có tỷ lệ tham dự các cuộc họp HĐQT rất ít dẫn đến hiệu suất làm việc của HĐQT bị giảm sút.

Lưu ý rằng, diễn biến này đến sau khi một nhóm cổ đông khác sở hữu 10,31% cổ phần Eximbank ngày 7/12/2020 có đề nghị bổ sung nội dung bãi nhiệm đối với 4 thành viên HĐQT là Chủ tịch Yasuhiro Saitoh, Lê Minh Quốc, Cao Xuân Ninh và Lê Văn Quyết.

Như vậy, tính cả HĐQT 9 người hiện nay của Eximbank thì đã có tới 7 người bị hai nhóm cổ đông lớn đề nghị miễn nhiệm.

ĐHĐCĐ thường lần 3 bị hoãn trong bối cảnh xuất hiện nhiều diễn biến đáng chú ý tại Eximbank.

Nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chưa thấy bổ sung tờ trình về miễn nhiệm, thanh lọc bớt thành viên HĐQT. Trước đó, các nhóm cổ đông của ngân hàng này liên tục có văn bản đề nghị thanh lọc, miễn nhiệm bớt thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng.

Nhật Hạ
( Tổng Hợp)
Nguồn: http://phunumoi.net.vn/cach-nhau-1-ngay-eximbank-dhdcd-thuong-nien-lien-tuc-2020-va-2021-d224772.html